Nacionalni Park Krka

Krka Nacionalni Park

Po posjećenosti, naš drugi nacionalni park u cijelosti se smjestio u Šibenskoj-kninskoj županiji i obuhvatio 109 kvadratnih kilometara uz tok rijeke Krke.

 

Rijeka Krka izvire u podnožju Dinare, no nacionalni park počinje nešto južnije, dva kilometra nizvodno od Knina. Na putu prema moru, Nacionalni park obuhvaća sedam sedrenih slapova. Ušće je posebno atraktivno, jer se ovdje radi o potopljenom riječnom ušću – estuariju. Takva mješavina slane morske i slatke riječne vode zove se boćata voda. Estuarij Krke je prilično dugačak, čak 23,5 kilometra, a bogat je školjkama, slatkovodnim i morskim ribama. Zanimljivo je da morska voda iz estuarija dopire sve do Skradinskog buka, najpoznatijeg slapa NP Krka!

Kao i svi nacionalni parkovi, tako i Krka obiluje biljnim i životinjskim vrstama. Ovdje ćemo izdvojiti broj od 860 biljnih vrsta, među kojima je nekoliko endema ovih krajeva, npr. piramidalni zvončić i ilirska perunika.

No Krka je puno zanimljivija zbog životinjskih vrsta. Od 20 ribljih vrsta čak je 10 endema, što Krku svrstava u prirodne spomenike najviše kategorije, ali i najbogatije europske rijeke. Tu su i dva endemična guštera – krčka gušterica i mrki ljuskavi gušter, a 221 vrsta ptica opet Krku svrstava na vrh, ovaj put među ornitološkim područjima. Posebno bogatstvo Parka čini 18 vrsta šišmiša, najvećim dijelom ugroženih i pred odumiranjem u cijeloj Europi.

Slapovi Krke nisu odveć visoki, time se donekle ističu tek Roški slap i Manojlovac, koji je s 32 metra visine najveći u NP Krka. Značajka slapova u ovom nacionalnom parku je i manjak vode ljeti, kada su vrućine velike, a voda se preusmjerava u akumulaciju okolnih hidrocentrala.

S 22,5 metara visine na Visovačko jezero obrušava se Roški slap, jedan od najživljih dijelova Parka. Ovdje se nalazi kompleks mlinica, etnografska baština dragocjena cijeloj Hrvatskoj. Uz Roški slap se nalaze i ugostiteljski sadržaji, pa možete sjesti te nešto prigristi i popiti, a idealno bi bilo kušati miljevački pršut i isprobati vino iz bukare, kako biste osjetili prave okuse i mirise ovih krajeva.

 

 

ok Krke dalje vodi prema Skradinskom buku, vjerojatno najljepšem slapu Nacionalnog parka, ali prije toga se morate zaustaviti na Visovcu, prekrasnom otočiću usred istoimenog jezera. O otoku se brinu franjevci, kao što su se stoljećima brinuli za očuvanje kulture tih prostora, što se može vidjeti po brojnim djelima unutar samostanskog muzeja. Neki predmeti potječu još iz rimskog doba, točnije iz 1. stoljeća, bogata je kolekcija dokumenata iz razdoblja turskih osvajanja, pa tako, recimo, možete vidjeti ferman sultana Mehmeda IV. iz 1672. godine, kojim se franjevcima jamčio posjed i vlasništvo sve imovine koju su posjedovali prije Kandijskog rata.

Osim što su sačuvali brojne povijesne ostatke, franjevci su se istaknuli kao brižni uzgajivači biljnih kultura. Na otoku obitava čak 195 biljnih vrsta, od čega je 80 kultiviranih.

Nakon što napustite Visovac i otisnete se dalje prema obali, preostaje vam Skradinski buk, najznačajnije mjesto u NP, koje svojom ljepotom opravdava sve zadobivene epitete. Buk se sastoji od 17 sedrenih stuba, koje se pružaju na 800 metara duljine. Na Skradinskom buku se također može pogledati etnografsku zbirku i stare mlinice (vodenice) te koševe i stupe – naprave koje se nekad koristilo za pranje podnih prostirača, suknenih prekrivača, tkanine i odjeće.

I preostaje nam samo nešto reći o Skradinu, gradiću na ušću rijeke Krke, kojim dominira zvonik župne crkve Porođenja Blažene Djevice Marije. Iako nije dio Nacionalnog parka, zaslužuje da mu se posveti koja rečenica.

Skradin je jedno od najstarijih mjesta na hrvatskoj strani Jadrana, s prvim spomenicima koji datiraju još u 4. st. pr. Krista. To je gradić pravog dalmatinskog duha, gdje u izvornim konobama pokraj lokalne tržnice možete probati domaće specijalitete ispod peke. Tamo se nalazi i odlična marina, što ne čudi, s obzirom da nautičari iznimno vole taj kraj. Skradin predstavlja i odličnu bazu za istraživanje krajeva oko Nacionalnog parka, jer se nalazi uz more, a opet je dovoljno blizu turističkim lokalitetima u unutrašnjosti.

KARTA i UPUTE

Preuzeto s:  putovnica.net