Krka Nacionalni Park Po posjećenosti, naš drugi nacionalni park u cijelosti se smjestio u Šibenskoj-kninskoj županiji i obuhvatio 109 kvadratnih kilometara uz tok rijeke Krke.   Rijeka Krka izvire u podnožju Dinare, no nacionalni park...
more